Welzijn: meer verbondenheid tussen mensen.

Stichting Udense Peuterspeelzalen

De Rommelpot is één van de zeven peuterspeelzalen van de Stichting Udense Peuterspeelzalen.

Het ontmoeten van leeftijdsgenootjes in een veilige vertrouwde omgeving waarbij de ontwikkeling op een speelse manier wordt gestimuleerd staat voorop. Ook wordt veel aandacht besteed aan signaleren van ontwikkelingsproblemen, zorgen voor een doorgaande leerlijn en voorbereiden op het basisonderwijs.

Op peuterspeelzaal de Rommelpot komen peuters van 2 en 3 jaar in vaste groepen van 16 kinderen, 2x per week spelen..

Alle groepen worden begeleid door 2 professionele leidster en bij de 3-jarigen is altijd een tutor aanwezig. Er wordt gewerkt met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie en aan peuters die extra ondersteuning nodig hebben, wordt een gratis 3e en 4e dagdeel aangeboden.

De SUP heeft duidelijk gekozen om met de Rommelpot deel te nemen in de MultiFunctioneleAccommodatie zodat de ontmoetingen en de samenwerking met kinderopvang, basisonderwijs, ouderen en andere organisaties geïntensiveerd kunnen worden.

<< terug
 

Contact:

De Rommelpot:
Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden.
T: 0413-26 86 09
E: rommelpot@peuterspeelzalenuden.nl


Stichting Udense Peuterspeelzalen:
Postbus 286, 5400 AG Uden

Carla van den Broek
T: 0413-24 79 80
E: kantoor@peuterspeelzalenuden.nl
www.peuterspeelzalenuden.nl