Welzijn: meer verbondenheid tussen mensen.

Simon

 

De algemene missie van onze organisatie

Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke identiteit het voornaamste verschil in het onderwijs. Wij streven ernaar onze leerlingen een sterk islamitisch bewustzijn mee te geven. Wij willen bereiken dat ze zich niet alleen moslim voelen, maar ook de islamitische waarden begrijpen en overtuigd en zelfstandig kunnen toepassen. Door onze leerlingen te ondersteunen in hun bewustwording hiervan, helpen wij de kinderen te worden wie ze zijn. Door op jonge leeftijd al op een positieve manier bewust te zijn van hun identiteit, geven we ze een stevige basis mee om in hun verdere leven vanuit hun eigen geloofsovertuiging de wereld te verkennen, anderen te ontmoeten en hun waarden te delen.

Welk aanbod doen wij vanuit onze organisatie aan het MFA, dus wie willen we zijn in de MFA.

  • Een school met een eigen identiteit.
  • Een school met goed onderwijs. Als basisschool steken wij veel tijd in vaardigheden als lezen, rekenen, taalvaardigheden en schrijven, die elk mens nodig heeft om in onze samenleving goed te functioneren. Met name het aanleren van de Nederlandse taal krijgt bij ons extra aandacht.
  • Wij streven naar een goed pedagogisch klimaat, waarin kinderen zich veilig voelen en waardoor bij kinderen zelfvertrouwen ontstaat, dat nodig is voor de verdere ontwikkeling.
  • Onze leerlingen zullen actief gestimuleerd worden om betekenisvolle leerervaringen op te doen, die hen voorbereiden op het vervullen van een actieve rol in de samenleving. Wij willen dat onze leerlingen een voorbeeldig goed mens worden in de betekenis van inburgeren, kennis nemen van nieuwe inzichten, vaardigheden aanleren om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Dit kunnen we oefenen in de MFA.
  • Wij willen een goede gesprekspartner zijn voor alle deelnemers aan de MFA

 << terug

Contact:

BEDIR (24TL)
Directeur: Ismail Yilanci

Klarinetstraat 4
5402 BE Uden

T: (0413) 332349
F: (0413) 332319
E: bedir@simonscholen.nl
www.bedir.nl