Een unieke samenwerking van partners 

Het Ontmoetingsplein MuzeRijk huisvest een unieke samenwerking tussen partners uit de werkvelden onderwijs, welzijn, sport, zorg en wonen. De gemeente Uden heeft samen met Area. BrabantZorg, KIEM onderwijs en opvang (basisschool Het Speleon) en Simonscholen (Basisschool Bedir) de handen ineengeslagen voor deze unieke samenwerking.


Klik op een van de onderstaande logo's en links om te lezen wat de rol is van de afzonderlijke betrokken partners binnen MuzeRijk.
 
   


 

  
 
     


 
 
  
 


 

In augustus 2013 is MuzeRijk uitgebreid met Gezondheidscentrum MuzeRijk. Hierin werken diverse disciplines samen en vormen zo een belangrijke pijler in het Ontmoetingsplein. Van fysiotherapie, logopedie, podotherapie, oefentherapie Cesar, ergotherapie tot psychologie, diëtiek en een afdeling van Opdidakt (gespecialiseerd in onderzoek en begeleiding bij kinderen met leerstoornissen). Het gezondheidscentrum wil laagdrempelige zorg bieden, waarbij de hulpverleners onderling makkelijk en transparant met elkaar kunnen samenwerken, waarbij de cliënt passende zorg geboden kan worden. 

Ons motto

De betrokken partners in het Ontmoetingsplein MuzeRijk hebben een gezamenlijke missie.
We werken samen onder het motto: "Jij mag er zijn!", ongeacht leeftijd, sexe, achtergrond, cultuur of talent. We respecteren elkaar zoals we zijn.

Gezamenlijke pedagogische missie
Samen hebben we in 2009-2010 een pedagogische missie voor de wijk opgesteld, waarin we hebben vastgelegd wie en wat we willen zijn voor de wijk. Deze pedagogische missie is jaarlijks onderwerp van gesprek in een gezamenlijke studiemiddag met alle gebruikers, waarbij zowel professionals als vrijwilligers elkaar ontmoeten.

Onze pedagogische missie vindt u door op deze link te klikken.

Contactgegevens

Adres: Klarinetstraat 4, 5402 BE in Uden
Tel.: 0413-268548
E-mail: receptie.muzerijk@gmail.com


Ontmoetingsplein MuzeRijk

  • Multifunctionele accommodatie met functies op het gebied van kind, sport, gezondheid en wonen.
  • Een aangrenzend appartementencomplex met 48 huurappartementen
  • Buitenruimte met een speelplaats en beweegtoestellen
     

Meer informatie