Voorzitter van Muzerijk stapt op: 'Ben er helemaal klaar mee’

Uit het Brabants dagblad - Het bestuur van wijkgebouw MuzeRijk is even helemaal klaar met de gemeente Uden. Er is onzekerheid over de subsidie, slechte communicatie van de gemeente en nog geen oplossing voor de al lang slepende klimaatproblemen in het gebouw. De voorzitter is uit onvrede opgestapt.

MuzeRijk, gelegen in de Bitswijk, is voor de gemeente Uden hét schoolvoorbeeld van een succesvol wijkcentrum. Jaarlijks komen er zo'n 50.000 bezoekers over de vloer in de multifunctionele accommodatie (MFA) zoals het officieel heet. Afgelopen mei werd nog het 5-jarig bestaan met alle gebruikers gevierd en was er alom lof.

Maar nu even niet. Dort Spierings, zo'n 3,5 jaar bestuursvoorzitter, is opgestapt, moe van het moeizame en vruchteloze overleg met de gemeente in de afgelopen jaren. ,,Ik ben er even helemaal klaar mee'', zegt hij, eerder berustend dan boos.

De geschrokken wethouder Maarten Prinssen reageerde met excuses en beloftes van beterschap maar Spierings komt niet terug op zijn besluit. Er moet bij de gemeente wat veranderen, is zijn advies. In een reactie geeft de gemeente aan het vertrek van Spierings 'jammer' te vinden.

Stroperig

Spierings neemt het zichzelf ook een beetje kwalijk dat hij onvoldoende grip heeft kunnen krijgen op de stroperige manier waarop de gemeente Uden volgens hem werkt. ,,Het is een soort driekoppig monster van ambtenaren, college en gemeenteraad waar je mee te maken hebt'', zegt hij. ,,Elke keer is er iets. Of je hoort maanden helemaal niks, zoals rond ons jaarverslag en het ondernemingsplan met de onderliggende begroting."

De gemeente herkent zich niet in die kritiek, spreekt van een 'open communicatie als basis van een goede samenwerking' en wijst op het kwartaaloverleg tussen gemeente en MuzeRijk dat 'wederzijds als zinvol en prettig wordt ervaren'. Volgens het bestuur is daar echter geen sprake van.

MuzeRijk vroeg voor 2018 en 2019 jaarlijks 30.000 euro subsidie, met name om kwetsbare inwoners in de wijk te bereiken. Omdat dat moeilijk te meten is, had Spierings daarvoor samen met de gemeente een methode opgezet. Maar daar is nu weer discussie over.

Uden wil er nog een derde jaar subsidie aan vastplakken maar in het najaar eerst de proef evalueren. ,,Niet de middelen zijn leidend maar de gewenste resultaten van de pilot'', aldus de gemeente.

MuzeMobiel

,,Het schoot helemaal verkeerd toen ik dat hoorde'', zegt Spierings. ,,We weten waarschijnlijk pas in het najaar waar we aan toe zijn. Na 1,5 jaar overleg! Zo kun je als bestuur toch niet werken?'' Het geld is bijvoorbeeld nodig om de gewenste MuzeMobiel te kunnen laten rijden. ,,Voor de aanschaf en het laten rijden van twee karretjes in de wijk hebben we zelf 41.000 van de benodigde 46.000 euro opgehaald. Maar wat doen we als in december de subsidie stopt? Wij weten het niet.''

 

Een andere ergernis is de aanpak van de klimaatproblemen in het gebouw. Door het open karakter van het gebouw en het vele glas loopt de temperatuur snel op, een oplossing gaat zeker enkele tonnen kosten. Vorige zomer, toen het maandenlang heel warm was, werd het in het gebouw soms zo heet dat het eigenlijk niet verantwoord meer was om open te zijn.

Vrijwilligers gaan door

,,In het najaar van 2018 lag dat probleem al op het bordje van een ambtenaar. Er is al die tijd niks mee gedaan'', zegt Spierings. Desondanks hebben de circa 75 vrijwilligers gezegd dat ze deze zomer gewoon doorgaan, ook bij hoge temperaturen.

In september moet er een besluit komen over de aanpak van het probleem. Volgens de gemeente wordt er door een werkgroep hard gewerkt aan een oplossing. Voor de korte termijn is een mobiele airco neergezet, meldt zij.

Het bestuur zegt nog geen airco gezien te hebben. Die schijnt dit weekeinde geplaatst te worden. Spierings heeft beloofd dat hij dit najaar met de wethouder aan tafel gaat om te kijken wat er binnen het gemeentehuis kan verbeteren. Het bestuur van MuzeRijk is op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Door Hans van Alebeek / Brabants dagblad.
«Terug