Archeologisch onderzoek bij MuzeRijk

Op maandag 16 januari as. start een archeologisch onderzoek bij het ontwikkelgebied van het Ontmoetingsplein MuzeRijk. IDDS Archeologie B.V. voert het onderzoek uit in opdracht van de gemeente Uden. Op het terrein, waar nu basisschool Bitswijk staat, worden in de periode tot 2015 het Ontmoetingsplein MuzeRijk en 48 appartementen van AreaWonen gerealiseerd.

 

Het archeologisch onderzoek bestaat uit het onderzoeken van vijf proefsleuven met een oppervlakte van 80 m2. Twee sleuven worden op de speelplaatsen van de basisschool gemaakt en drie sleuven op de grasstroken rond de school. In totaal zal ongeveer 400 m3 zand worden onderzocht. De voorbereidingen starten vrijdag 13 januari. Naar verwachting is het onderzoek eind week 3 gereed. 

De kinderen van basisschool Bitswijk worden betrokken bij het onderzoek. Zij krijgen uitleg over het archeologisch onderzoek door de onderzoekers. 

Eerder deze week werd bekend dat er geen bezwaren zijn ingediend op het definitieve bestemmingsplan. Dat maakt de weg vrij voor een besluitvorming in de gemeenteraadsvergadering van 16 februari as.

Zoals het er nu naar uitziet zal de bouw van Ontmoetingsplein MuzeRijk direct na de bouwvakvakantie van 2012 starten. Meer informatie over het project Ontmoetingsplein MuzeRijk is te vinden op www.muzerijk-uden.nl.

 
De realisatie van Ontmoetingsplein MuzeRijk is een samenwerkingsverband van gemeente Uden, Area Wonen, SKOGU, Simon-scholen en BrabantZorg.


«Terug