Geen bezwaren tegen Ontmoetingsplein MuzeRijk

Het ontwerp van Ontmoetingsplein Muzerijk is blijkbaar in goede aarde gevallen bij
omwonenden. De gemeente heeft geen bezwaren ontvangen. Daarom kan het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan in februari al naar de gemeenteraad.


Dat is een paar maanden eerder dan burgemeester en wethouders hadden verwacht. “Het plan is omarmd door de omgeving. Nu kunnen we vooruit. Toch wil dat niet zeggen dat ook de bouw eerder begint”, merkte wethouder Marcel Delhez op.
Verbinden, verrijken en beleven is het doel van het toekomstige Ontmoetingsplein MuzeRijk. Jong en oud een plaats geven om elkaar te ontmoeten, van en met elkaar te leren en samen activiteiten te ontplooien. BrabantZorg, Area wonen, SKOGU, Simon en de gemeente Uden werken samen om dat te realiseren. Er komt een groot aanbod van onderwijs, sport, wonen, zorg en welzijn.


«Terug