Brede Schoolnetwerk West krijgt meer concreet vorm

Vanochtend kwam het Brede School Netwerk West bij elkaar in Kindcentrum Aventurijn aan de Sint-Annastaat. De kindfuncties in het gebied Uden West ontmoetten elkaar regelmatig om te spreken over uitwisseling van deskundigheid, gezamenlijk activiteiten ontwikkelen voor de wijk , zich bekend maken aan de omgeving en de onderlinge afstemming tussen de verschillende partijen.

Er is een plan van aanpak gemaakt, waarin we voor de korte termijn werken aan de zichtbaarheid in de omgeving en de afstemming op elkaar, zodat kinderen een doorgaande lijn krijgen aangeboden.
In het Brede School Netwerk West zitten de basisscholen Bedir, De Meent, Bitswijk, Sint Jozef en Marimba; peuterspeelzalen Rommelpot en Pippeloentje; kinderopvang Kiobra en de Tijgertjes.

«Terug