MuzeRijk nieuwe naam Ontmoetingsplein Bitswijk

Onder grote publieke belangstelling is op dinsdagavond 1 november de nieuwe naam van het Ontmoetingsplein Bitswijk onthuld. Na wat gegoochel met de letters, die werden vastgehouden door betrokkenen van alle partijen, kwam uiteindelijk de naam: "MuzeRijk" tevoorschijn.
Wethouder Marcel Delhez opende de informatieve avond met de presentatie van het definitieve ontwerp door eerst stil te staan bij de betrokkenheid van alle partijen bij het project. Hij memoreerde met name aan de inhoudelijke samenwerking, vanuit een gezamelijk missie, die de basis is voor het slagen van dit project.
Architect Gert-Jan de Rooij presenteerde vervolgens het definitieve ontwerp. Ruim 125 mensen waren deze avond aanwezig in de filmzaal van basisschool Bitswijk. Hij vertelde over het proces wat tot het definitieve ontwerp heeft geleid en hoe de gezamenlijke missie en visie is vertaald in het gebouw.
Projectleider Janny Straatsma van de gemeente Uden gaf de aanwezigen informatie over de inpassing van het project Ontmoetingsplein Bitswijk in de wijk.

Hierna brak het spannende moment van de onthulling van de nieuwe naam aan.
Directeur Lambert van der Ven van basisschool Bitswijk maakte eerst duidelijk dat de nieuwe naam niet zozeer de naam van het gebouw is, maar dat deze naam is gekozen bij de samenwerking van de verschillende partijen in het nieuwe gebouw. Vandaar dat de naam nu al is gelanceerd, om de afstemming tussen de partijen te noemen in de nieuwe naam.
Wethouder Marcel Delhez riep eerst de vijf genomineerden naar voren, die door een werkgroep met betrokkenen bij het project waren gekozen.
De eerste nominatie was voor Mayte Braam, kind uit onze wijk, bedacht samen met haar vader ‘De Harmonie’. De Bitswijk is een muziekwijk en alles bij elkaar 2 scholen en alles erbij is Harmonie.
Als tweede genomineerd was Ad van Duijnhoven, leerkracht van Bitswijk, bedacht Universum. Dit is een overkoepelende naam van allerlei natuurelementen zoals aarde, vuur, water e.d. die samen tot het grote geheel komen.
Jop Nijhoff, als derde genomineerd ook leerling van basisschool Bitswijk, bedacht samen met zijn moeder ‘Het Orkest’. Jop bedacht ook nog Vivaldi en zond eigenlijk twee namen in. Het orkest verwijst naar de muziekinstrumenten, waar de straten naar genoemd zijn en die hier allemaal samen komen.
Als vierde was Lambert van der Ven, directeur van Bitswijk, genomineerd. Hij bedacht TalentRijk! Door de samenvoeging van alle partijen is er een grote rijkdom aan talenten, die samen meer zijn dan alleen.
Tot slot werd Harry Maassen, als vijfde genomineerde en dus de winnaar, naar voren geroepen.
Voor de genomineerde waren er bloemen voor de volwassenen en een spel voor de twee genomineerde kinderen. De mensen in de zaal beloonde hen met een groot applaus.
 
Om de naam echt te onthullen kreeg wethouder Delhez de hulp van kinderen en volwassenen van de betrokken partijen. Jelle van den Akker en Sabrina Klotz van basisschool Bitswijk, Eslem Oda en Rabia Keynar van basisschool Bedir, Kirsten Spanjers van Saturnus, Mariken Tijsse Klasen van Kleur, Ad van Boxmeer van BrabantZorg, Ingrid de Krieger van Kiobra en Marijke Rooijendijk van PSZ Rommelpot hielden allemaal een bord met een letter vast. Nadat deze waren omgedraaid en in de goede volgorde waren geplaatst werd de naam “MuzeRijk” onthuld.
De heer Maassen ontving uit handen van wethouder Delhez een dinerbon voor twee personen als dank voor zijn inzending. Dhr. Maassen nam zelf nog even het woord en memoreerde aan zijn betrokkenheid bij de school. Zijn kinderen en kleinkinderen hebben de school bezocht en ook is zijn vrouw betrokken geweest bij het bestuur van de school. Zij allen waren bij de feestelijke onthulling van de naam aanwezig.
 
De nieuwe naam van het ontmoetingsplein is MuzeRijk. MuzeRijk is een samenstelling van Muze en Rijk. ‘Muze’ is een Griekse godin van kunst en wetenschap en past goed bij de muziekbuurt en het beeldje ‘De Muzemeid’ dat in de Klarinetstraat staat. Rijk verwijst naar een gebied waar we ons samen goed kunnen ontwikkelen. Maar ook naar ‘rijkdom’ aan talenten en gebruikers, jong en oud, groot en klein.
Naast de naam MuzeRijk bestaat het logo van het ontmoetingsplein uit een slogan en beeld. De slogan ‘verbinden, verrijken en beleven’ verwijst naar de missie, waarbij iedereen mag zijn zoals hij is, iedereen mee mag doen en we samen meer zijn dan ieder alleen.
Het beeld is een bloem, de blaadjes symboliseren het samenkomen van activiteiten, maar ook mensen die elkaar vinden. De bloem staat tevens voor groei, gezondheid en vitaliteit van lichaam en geest.
 
Na de onthulling van de naam werd ook de nieuwe website www.muzerijk-uden.nl gelanceerd.
 
Hiermee werd het officiële gedeelte afgesloten en was er daarna ruimte om met de betrokkenen bij het project in gesprek te gaan. Bij de feestelijke onthulling van de nieuw naam was er naast de koffie en thee ook een lekker cakeje met het nieuwe logo en konden alle aanwezigen de eerste nieuwsbrief over het Ontmoetingsplein MuzeRijk mee nemen en was er ook voor iedereen die dat wilde een pen met het nieuwe logo.


«Terug