Brede School Netwerk West goed op gang

Na een eerste oriëntatie in juni 2011 kwamen vandaag de meeste kindfuncties uit het Ontmoetingsplein Bitswijk met enkele partners uit de omgeving om te praten over samenwerking in de wijk Uden West. Het werd een intensieve ochtend in basisschool Bitswijk, die uiteindelijk enkele concrete doelen voor de toekomst opleverden. Een mooi begin van Brede School Netwerk West... 
Zo spraken mensen van basisschool Bitswijk, basisschool Bedir, Kiobra kinderopvang en buitenschoolse opvang, SUP/peuterspeelzaal Rommelpot, basisschool Sint Jozef, kinderopvang de Tijgertjes, basisschool Marimba en basisschool de Meent met elkaar.

Belangrijk kernpunt is het afstemmen met elkaar in een goede doorgaande lijn, waarbij een volgende bijeenkomst met name de overdracht van gegevens, zowel op papier als ook in het persoonlijk contact, onderwerp van gesprek zal zijn.

Daarnaast willen we graag vanuit het Brede School Netwerk West onszelf als één partij presenteren naar alle ouders in de wijk Uden-West. Hier zullen we in de toekomst ook verdere afspraken maken, zodat ouders/verzorgers goed zicht krijgen op wat er allemaal op het gebied van onderwijs en opvang 'te koop' is in Uden West. We willen ouders/verzorgers verder ondersteunen in het maken van de goede keuzes.

«Terug