Onderzoek ‘Eenzaam maar niet alleen’ in Bitswijk


 
UDEN – Eenzaamheid onder mensen is vaak een verborgen probleem. Vanuit de samenstelling van de bevolking in de Bitswijk – veel ouderen en allochtonen – is er een vermoeden dat eenzaamheid een probleem kan zijn. Hans van Zon, voorzitter van Stichting Muzerijk, nam daarom het initiatief om hier onderzoek naar te laten doen en te kijken welke rol bewoners en Muzerijk kunnen spelen om eenzame mensen uit hun isolement te halen.
 
Door Ankh van Burk
 
Het onderzoek met de titel ‘Eenzaam maar niet alleen’ werd in opdracht van Stichting Muzerijk in samenwerking met Stichting ZET uit Tilburg, uitgevoerd door vier studentes van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Stichting ZET is gespecialiseerd in onderzoeken naar toegankelijkheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in steden en dorpen in Brabant. De studentes interviewden zeventien bewoners in twee straten in de Bitswijk. Daaruit kwam naar voren dat er een verschil is tussen alleen zijn en eenzaamheid, dat het voor alleenstaanden lastig is om echt in contact te komen met buurtgenoten, dat er een taboe heerst op het onderwerp eenzaamheid en dat mensen niet goed weten hoe om te gaan met eenzame mensen. In het onderzoek werd ook gekeken naar de rol van Muzerijk. Daaruit komt naar voren, dat Muzerijk een aanwinst is voor de wijk, maar dat Muzerijk meer kan werken vanuit wensen en behoeften van bewoners. De bereikbaarheid is voor sommige bewoners een belemmering, alsmede het er ‘alleen’ naartoe gaan. Ook is het activiteitenaanbod niet algemeen bekend.
 
Straatcoach
Donderdag 7 januari jl. werd naar aanleiding van dit onderzoek een inspraakavond gehouden voor bewoners in Muzerijk. Aan de hand van een viertal vragen werden er tal van ideeën geopperd. Het meest opvallende idee dat naar voren kwam, was het per straat aanstellen van een straatcoach, die als een soort intermediair weet wat de behoeften van de bewoners zijn en een koppeling kan maken tussen hulpvraag en hulpaanbod tussen bewoners onderling. Deze centrale figuur zou bewoners ook kunnen stimuleren om deel te nemen aan de activiteiten van Muzerijk. De bereikbaarheid van Muzerijk zou verbeterd moeten worden met een bushalte dichterbij of een gratis buurttaxi. Het activiteitenaanbod moet meer gepromoot worden met infomarkt en publiciteit. Een belangrijk aspect dat ook naar voren kwam is wat bewoners zelf kunnen bijdragen. Wat bewoners te bieden hebben, zou in kaart gebracht moeten worden.
 
Bijdrage Area
Hans van Zon is tevreden met wat er uit het onderzoek naar voren is gekomen. “Het is de bedoeling dat we met de aanbevelingen, die nog zullen volgen en de ideeën die vanuit de bewoners zijn gekomen concreet aan de slag gaan. Area, die ook belang heeft bij de leefbaarheid van de wijk, heeft toegezegd de uitvoering van de plannen financieel te ondersteunen.”   bron: Udens Weekblad


«Terug