Klankbordgroep Ontmoetingsplein bijeen

De Klankbordgroep van het Ontmoetingsplein Bitswijk is gisteravond weer bijelkaar geweest om met de projectleiding en de architect in gesprek te gaan over de vordering van de plannen. In de personeelskamer van basisschool Bitswijk werd stevig gepraat over veiligheid en de logica van de buitenruimte.
Architect Gert-Jan de Rooij, van DAT-architecten, ontvouwde de plannen voor het definitieve ontwerp van het Ontmoetingsplein Bitswijk aan de aanwezig mensen van de klankbordgroep. Deze groep is al meerdere keren bij elkaar geweest om de plannen mee te bespreken. Dit keer was er bij de architect veel aandacht voor de buitengevels en het materialisatiegebruik aan de buitenkant.

Hierna presenteerde Jitse Noordermeer van de gemeente Uden het ontwerp voor de buitenruimte. Binnen de klankbordgroep leefden veel vragen over de verkeersafwikkeling van de wijk en de veiligheid in de delen van het plan waar veel groen wordt geplaatst.

Ook waren er suggesties en vragen buiten het plangebied, waarvoor projectleider Janny Straatsma verwees naar het informatieavond van 16 november a.s. van de gemeente. Op die avond worden alle mensen van de wijk West gevraagd mee te praten en mee te denken over de ontwikkeling van hun wijk. Hiertoe is een enquête in het leven geroepen, die tot 7 oktober ingevuld kan worden via www.uden.nl/mijnwijk

Al met al was het weer een zinvolle avond, waarbij alle reacties meegenomen kunnen worden in de laatste fase van het project. Binnenkort wordt het definitief ontwerp afgerond en zal er op dinsdag 1 november a.s. een informatieavond zijn voor alle belangstellenden over het definitief ontwerp en de buitenruimten. Die avond zal ook de nieuwe naam van het Ontmoetingsplein Bitswijk bekend worden gemaakt.
Alle belangstellenden zijn dan welkom van 19.30 uur in basisschool Bitswijk.

«Terug