Kinderen bs Bitswijk openen tentoostelling zorgcentrum Sint Jan

Op dinsdag 1 maart hebben kinderen van basisschool Bitswijk een prachtige tentoonstelling geopend van schilderijen gemaakt door alle kinderen, in huize St. Jan.
Janneke Horck, leerling van groep 6/7, onthulde samen met haar oma mevrouw Verstraaten, een schilderwerk in de gemeenschapsruimte van het Udens zorgcentrum. Uit iedere groep van de school waren twee kinderen aanwezig. Samen met alle kinderen hingen mevrouw Verstraaten en Janneke het laatste schilderij in de prachtige rij van dertig schilderijen rond het thema "Vrolijk".

 

Elke groep van onze school heeft drie schilderijen in dit thema gemaakt. Deze schilderijen hangen de komende twee maanden in de hal van huize St. Jan (Kerkstraat 8 in Uden).
Iedereen kan vrij binnenlopen om de tentoonstelling te bekijken. De komende twee maanden zullen bewoners en medewerkers, maar zeker ook de vaste bezoekers van de tentoonstelling kunnen genieten. Aan het einde van de tentoonstellingsruimte ligt een map met alle werken en kunnen bezoekers hun reacties achterlaten.

 

De tentoonstelling is ontstaan vanuit het project ZoWee! ZoWee! is een project wat basisscholen en zorginstellingen in activiteiten met elkaar verbindt. ZoWee! beoogt kinderen in contact te brengen met cliënten en medewerkers in de zorgsector, om een duurzaam contact tussen oud en jong tot stand te brengen. Voor basisschool Bitswijk is de verbinding die hier gemaakt wordt met Brabant Zorg een van de activiteiten die worden ondernomen richting het nieuwe Ontmoetingsplein Bitswijk, wat in de zomer van 2013 geopend gaat worden aan de Klarinetstraat. Hier zal naast basisschool Bitswijk ook Brabant Zorg met 32 zorgwoningen worden gehuisvest.

Het Ontmoetingsplein Bitswijk gaat verder onderdak bieden aan peuterspeelzaal Rommelpot, kinderopvang Kiobra, basisschool Bedir, Dichterbij en sportvereniging Saturnus. Daarnaast zullen organisaties als de Wijkraad, Vivaan en Compas Jongerenwerk activiteiten vanuit het centrum gaan organiseren.
Op hetzelfde terrein van de huidige Bitswijkschool zullen ook 50 appartementen worden gerealiseerd.«Terug