Welzijn: meer verbondenheid tussen mensen.

Gemeente Uden

Leefbaarheid is een belangrijk onderwerp in Uden. Het gaat daarbij om goed leven en respectvol met elkaar omgaan. Gemeente en burgers werken samen aan de kwaliteit van de leefbaarheid in Uden.Elke inwoner van Uden telt mee en moet mee kunnen doen op allerlei gebieden. In Uden wordt niemand buitengesloten. Meer betrokkenheid en participatie van de inwoners staat voorop.

Om de inwoner van Uden de mogelijkheid te geven goed te leven, elkaar te ontmoeten en maximaal mee te kunnen doen realiseren we ieder gebied een Multi Functionele Accommodatie. Een plek waar de Udense burger
  • Zich kan ontwikkelen
  • kan bewegen
  • terecht kan voor zorg
  • andere mensen kan ontmoeten.
Een MFA maakt het mogelijk dat iedere inwoners van Uden binnen korte afstand actief mee kan doen aan de samenleving. Dit kan door een allerlei activiteiten te clusteren in een gebouw. Of u nu de kinderen naar school brengt, een kopje koffie gaat drinken, gaat sporten, biljarten, kaarten, een computercursus volgt of vrijwilligerswerk wil doen, het maakt niet uit. Alles is mogelijk.

Voor het gebouw wordt gezorgd; het is er schoon, het is goed bereikbaar en veilig. Zodat de verenigingen en stichtingen zich kunnen concentreren op het ontwikkelen van activiteiten en de samenwerking. Het liefst natuurlijk samen met de inwoners van de Bitswijk.

<< terug

Contact:

Gemeente Uden
Postbus 83, 5400 AB, Uden
T: 0413 140413

contactpersoon voor dit project:
Janny Straatsma
T: 0413 281911
E: j.straatsma@uden.nl
www.uden.nl