Welzijn: meer verbondenheid tussen mensen.

Basisschool Het Speleon

In basisschool Het Speleon willen we kinderen ruimte bieden zich te ontwikkelen in diversiteit, waarbij zij basiskennis en vaardigheden verwerven, die hen ten dienste staan in de maatschappij. We willen dat onze kinderen in samenwerking met respect voor zichzelf en elkaar, bewust zijn van hun eigen rol in de wereld. We willen kinderen helpen zelfstandig te denken en keuzes maken, welke bijdragen aan een positief zelfbeeld.

Basisschool Het Speleon biedt in het ontmoetingsplein Bitswijk basisonderwijs aan 4 tot 12 jarigen. Daarbij is zij sterk gericht op de verbinding met de voorschoolse instellingen als peuterspeelzaal en kinderopvang en het voortgezet onderwijs om voor kinderen een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden. Daarnaast stelt zij zichzelf een maatschappelijke opdracht door volop actief te participeren in de gemeenschap van de Bitswijk en Uden-West.

<< terug

Contact:

Basisschool Het Speleon
Klarinetstraat 4, 5402 BE Uden
T: 0413-332337
www.hetspeleon.nl


Luc Schouten (schoolleider)
T: 0413-332337 / o651130898
E: l.schouten@kiemuden.nl