Wijkevaluatie……drie jaar onderweg

Beste bewoner van de Bitswijk,
 
Op dit moment is er een grote evaluatie bezig om terug te blikken op de eerste drie jaar van de nieuwe multi-functionele accommodatie Ontmoetingsplein MuzeRijk. Hiertoe hebben er al veel gesprekken plaatsgehad met de vaste huurders en participanten in MuzeRijk. Om alle gegevens rond te maken organiseren we een evaluatie met wijkbewoners, die terloops gebruik maken van het gebouw. Op dezelfde avond worden ook vaste gebruikers , die regelmatig in MuzeRijk zijn om mee te doen aan activiteiten, uitgenodigd.
 
Het is voor ons, maar mogelijk ook voor u, van groot belang om uw input te geven. Met deze informatie worden de nieuwe beleidskaders voor de toekomst van MuzeRijk gemaakt. Voor de toekomst willen we dat MuzeRijk gebruiksvriendelijker wordt, laagdrempeliger wordt en nog meer gericht op de behoeften van u als inwoner van de Bitswijk.
 
De wijkevaluatie vindt plaats:
op woensdag 29 maart a.s.
van 19.30 tot 21.00 uur in zaal Klarinet/Luit nabij de ontmoetingsruimte
Vanaf 19.00 uur hebben we de koffie met iets lekkers klaar en kunt u zich inschrijven voor de verloting van TIEN gratis vrijkaarten voor het Eetpunt.
 
Tijdens de avond gaan we met elkaar in gesprek rond vier thema’s:
  • Is de wijk met de komst van Ontmoetingsplein MuzeRijk veiliger geworden?
  • Hoe verlopen nieuwe ontmoetingen en hoe is de communicatie rondom MuzeRijk?
  • Hoe waardeert u activiteiten in Ontmoetingsplein MuzeRijk?
  • Wat vertelt u over MuzeRijk aan ‘buiten-dorpsen’?
 
Naast het gesprek wat we met elkaar zullen hebben in kleinere groepen, is er ook nog een activiteit en kunt u uiteindelijk kans maken op een gratis bon voor het Eetpunt, welke u in 2017 kunt inwisselen op dinsdag- of donderdagavond in Ontmoetingsplein MuzeRijk. Aan het eind van de avond worden tien bonnen verloot.
 
We nodigen u van harte uit aanwezig te zijn en mee te praten over het versterken en verbeteren van Ontmoetingsplein MuzeRijk en haar activiteiten.
 
De voorbereidingsgroep van de wijkevaluatie,
Wiliam Willems (gemeente Uden), Daisy Petrona en Lambert van der Ven (bestuur MuzeRijk)
 

«Terug